Våres vedlikeholdsavtale innebærer at vi tar oss av vedlikeholdet av deres tak i en periode på hele 10år.

Dette betyr at vi kommer annet hvert år for å gå over tilstanden på deres takstein.

Behandlingen vi utfører under vedlikeholdet innebærer, utskifting av ødelagt stein, rengjøring av takrenner samt nedløp, oppmaling av taksteinen ved behov og avsluttes med att vi sprøyter på ett mose og algedrepenes middel.

Prisen på denne vedlikeholdsavtalen er 1800,- + mva. totalt: 2250,- pr. behandling.